XPACT TRAINING

TRAININGSAANBOD

Iedereen heeft de intrinsieke behoefte om zich te ontwikkelen en te verbeteren. Helaas gaat dat niet altijd vanzelf. Je ontwikkelt je eigen favoriete gedrag: dat levert je waarschijnlijk veel op. Maar… het belemmert je ook om nieuwe stappen te (kunnen) zetten. Vaak boek je de beste resultaten als je uit je comfortzone stapt. Nieuwe dingen leer je niet door langs de zijlijn te staan, maar door zelf in actie te komen! Persoonlijke ontwikkeling vraagt dan ook een flinke portie lef en een steuntje in de rug.

TEAMBUILDING

Heeft het team daadwerkelijk voor elkaar over wat zij zeggen? Is er daadwerkelijk die toewijding naar elkaar en het team? Als dat er is, is er vertrouwen en dat is de basis van een team. Tijdens de teambuilding test ik de samenwerking van het team. Ik laat jullie samenwerken om een gezamenlijk doel te behalen. En samenwerken is een must! Het is simpel, maar het wordt niet makkelijk. Wordt er niet samengewerkt, dan zullen de opdrachten onhaalbaar zijn. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Kom tot inzicht met elkaar en verbeter de samenwerking binnen het team. Na de teambuilding hebben jullie iets moois doorstaan met elkaar, wat bijdraagt aan de teamcohesie.

MAAK EEN (VRIJBLIJVENDE) AFSPRAAK

MENTALE WEERBAARHEID VOOR SPORTERS & TEAMS

Steeds vaker krijgt mentale training – naast technische, tactische en fysieke training – de aandacht. Het is een onmisbare schakel voor sporters om optimaal te presteren. Mentale training of mental coaching is dus voor winnaars en zeker niet alleen voor sporters of teams welke een ‘probleem’ ervaren.

XPACT verzorgt mentale training, mental coaching, workshops en lezingen voor individuele sporters, teams, sportclubs, ouders en trainer/coaches. Na een kennismakingsgesprek wordt er een maatwerktraject door middel van een ‘plan van aanpak’ aangeboden.

MAAK EEN (VRIJBLIJVENDE) AFSPRAAK

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Op het moment dat je aan het roer staat van een team of een project wordt er veel van (jezelf) verwacht.  Je wilt daarom omgaan met weerstand, mensen motiveren het juiste te doen op het goede moment, doelen in de gaten houden, feedback geven op gedrag of situaties en tegelijkertijd zelf het goede voorbeeld geven.

Wil je krachtiger communiceren, samenwerken en/of leidinggeven op alle niveaus? Door middel van een persoonlijk maatwerktraject gaan we aan de slag om de ‘puntjes op de i’ te zetten.

MAAK EEN (VRIJBLIJVENDE) AFSPRAAK

MEDISCH TRAININGSAANBOD

BHV is de afkorting voor bedrijfshulpverlening en burgerhulpverlening. BHV is verplicht voor werkgevers en de BHV’ers zorgen voor een veilige omgeving binnen uw organisatie. Hij of zij weet hoe te handelen in een noodsituatie om u en anderen snel in veiligheid te kunnen brengen. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Jij als burgerhulpverlener kunt dat wel zijn.

Door mijn ervaring als militair verpleegkundige kan ik je leren reanimeren, een bloeding leren stoppen of een BHV-cursus verzorgen. Met voorbeelden uit de (militaire) praktijk heb je een instructeur met een boeiend verhaal waardoor de cursussen (of herhalingen) interessant en leuk blijven.

REANIMATIE TRAINING

Wekelijks worden ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand of een fibrillerend hart. In beide gevallen wordt de levenskans van het slachtoffer mede bepaald door het optreden van omstanders. In deze reanimatie training leer je hoe je moet handelen wanneer iemand getroffen wordt of de voortekenen vertoond van een hartprobleem. Je leert alle stappen die je moet ondernemen om een slachtoffer snel te helpen en je leert op een verantwoorde en veilige manier de AED te gebruiken.

BHV TRAINING

Elk bedrijf met medewerkers is sinds 1994 verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Dit staat in de Arbowet. Dat betekent dat er altijd BHV’ers aanwezig moeten zijn. Een BHV cursus richt zich op het opleiden van een aantal mogelijke noodsituaties, zodat je medewerkers goed kunnen handelen. Bijvoorbeeld op het moment dat er brand uitbreekt. Ze leren in de praktijk hoe een brand geblust moet worden met een brandblusser. Eerste hulp verlenen is een belangrijk onderdeel van de cursus. Wanneer er spoedeisende hulp nodig is, is een BHV opgeleid om bijvoorbeeld een slachtoffer te gaan reanimeren, te verplaatsen of andere levensreddende handelingen uit te voeren.

STOP DE BLOEDING

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom)aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij, nu dit soort aanslagen steeds vaker voorkomt in West-Europa. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog. De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt.

Elke seconde telt.